wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Kategorie

Kontakt

 • Macro-Jet s.c. - sklep Tonerek.pl
  NIP: 676-21-79-549
 • E-mail:biuro@tonerek.pl
 • Telefon12 684-22-66
  536 416 916
 • Godziny działania sklepu8-16

Promocje

Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.tonerek.pl, prowadzony jest przez Macro-Jet S.C., wpisaną przez Prezydenta Miasta Krakowa, do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 52733,8067/2005 , nr NIP 676-21-79-549, nr Regon 356268445, z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Krakowie Mrozowa 31A. Regulamin zawiera uregulowania organizacyjne serwisu. Jego akceptacja jest warunkiem użytkowania Sklepu Internetowego TONEREK.PL.

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
Konsument - zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Produkt/Towar - rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.
Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
Sklep internetowy - Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym www.tonerek.pl
SprzedawcaMacro-Jet S.C., NIP 676-21-79-549 adres:Mrozowa 29, 31-752 Kraków, email biuro@tonerek.pl
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Konsumentem a Sprzedawcą.
Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta   (Dz. U. 2014 poz. 827)


Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Macro-Jet s.c. za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.tonerek.pl
 2. Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego.
 3. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
 4. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym TONEREK.PL są wartościami brutto i zawierają podatek VAT.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.
 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Korzystanie z serwisu

 1. Sklep internetowy TONEREK.PL prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.tonerek.pl, jak również telefonicznie nr +48 12 684-22-66, lub e-mailem na adres biuro@tonerek.pl
 3. Użytkownik kupujący lub rejestrujący się w sklepie internetowym jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych pod rygorem usunięcia konta lub niezrealizowania zamówienia. TONEREK.PL zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych osobowych drogą telefoniczną.
 4. Klient może usunąć swoje konto w dowolnym momencie.
 5. W przypadku problemów w korzystaniu z serwisu należy dany problem zgłosić do obsługi sklepu TONEREK.PL.

Składanie zamówienia

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę za pośrednictwem strony www.tonerek.pl , mailowo lub telefonicznie w godzinach pracy firmy.
 2. W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych:
  - imię i nazwisko zamawiającego
  - nazwa i dane rejestrowe firmy (w przypadku osoby prawnej)
  - adres dostarczenia przesyłki
  - adres e-mail
  - numer telefonu.
 3. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.
 4. Cenniki, Ogłoszenia, reklamy i inne informacje o Towarach podane na stronach sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego.
 5. Sprzedający może, niezwłocznie po otrzymaniu oferty od Kupującego, odmówić przyjęcia oferty, jeśli jej realizacja będzie niemożliwa.
 6. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail, bez których to danych nie będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
 7. Jeżeli zamówiony towar znajduje się w naszym magazynie, zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w ciągu 48 godzin od jego złożenia.
 8. Jeżeli zamówiony towar nie znajduje się w naszym magazynie, czas realizacji zamówienia może wzrosnąć. Klient zostanie poinformowany o związanym z tym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia lub wydłużenie czasu realizacji, jeżeli wina nie leży po naszej stronie.
 10. Każde zamówienie może być przez zamawiającego anulowane do czasu, kiedy posiada ono status "w trakcie realizacji".
 11. Jeżeli paczka została już wysłana, klient zobowiązany jest ją odebrać, zgodnie o ustawą o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).
 12. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli poczta lub kurier uszkodzą przesyłkę. Dokładamy jednak wszelkich starań aby ją odpowiednio zabezpieczyć.
 13. W uzasadnionym przypadku, dla stałych klientów możliwe jest odroczenie płatności.
 14. Jeżeli korzystając z formy płatności "pobranie pocztowe" klient nie pobierze paczki w terminie, ta możliwość płatności zostanie dla niego zablokowana.
 15. Jedynymi dokumentami zakupu są Faktura VAT lub paragon.
 16. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 17. Po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy na adres e-mail Konsumenta wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia oraz potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.
 18. Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na prawo do:

- odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz poniesioną opłatę za dostawę. Sprzedający zwolniony jest z obowiązku wykonania zamówienia w całości,

- odstąpienia przez Kupującego od zamówienia w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny. Sprzedający wykonuje zamówienie w pozostałej części,

Płatności

 1. Konsument może wybrać następujące formy płatności za Towar:

- przedpłata, przelewem na konto bankowe
- za pobraniem, gotówką przy odbiorze przesyłki
- system płatności elektronicznych
- kartą kredytową lub debetową
- gotówka przy odbiorze przesyłki w siedzibie firmy.

 1. Wpłaty proszę kierować na konto sklepu: 48 1140 2017 0000 4602 0761 7873. Dokonanie wpłaty na inne konto, nie jest traktowane jako płatność za zamówione towary.
 1. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, zostaje ono automatycznie anulowane.

Dostawa

 1. Dostawa towarów następuje w jeden z następujących, wybranych przez Kupującego sposobów:

- Pocztą Polską za pobraniem,
- Pocztą Polską po przedpłacie,
- przesyłką kurierską za pobraniem,
- przesyłką kurierską po przedpłacie,
- odbiór osobisty, w Sklepie, po uzgodnieniu szczegółowego terminu i godziny odbioru towaru.

 1. Szczegółowa opłata za dostawę towarów podana jest przy każdej ofercie sprzedaży, a jej wysokość zależna jest w szczególności od wybranego sposobu dostawy oraz rodzaju, gabarytów i ciężaru towaru.

Reklamacje (Formularz reklamacji)

Aby przyczynić się do sprawnego rozpatrywania reklamacji, prosimy o dokładne przestrzeganie poniższych zapisów. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni roboczych. W wyjątkowych przypadkach naprawa może potrwać nawet do 30 dni, jeżeli do jej rozpatrzenia musimy wysłać produkt poza granice Polski.

 1. Aby zgłosić produkt do reklamacji, należy skontaktować się z obsługą sklepu internetowego TONEREK.PL (email: biuro@tonerek.pl, telefon: 012 684-22-66)
 2. Prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego oraz o załączenie do niego kopii paragonu lub Faktury VAT. Aby reklamacja mogła zostać przyjęta do naszego serwisu muszą być spełnione poniższe warunki:
  • jeżeli reklamacja dotyczy jakości wydruku (nie drukuje któryś z kolorów lub drukuje niepoprawnie) to prosimy o załączenie testowego wydruku (Jest to warunek konieczny do przyjęcia reklamacji);
  • jeżeli reklamacja dotyczy chipa prosimy o załączenie zrzutu ekran/zdjęcia wyświetlacza drukarki z komunikatem błędu
  • produkty oryginalne należy dostarczać w ich oryginalnych opakowaniach;
  • kartridże napełnialne i systemy stałego zasilania przed wysyłką powinny zostać opróżnione z atramentu a otwory zatkane zatyczkami/zaklejone taśmą samoprzylepną abyresztki atramentu nie wyciekły do przesyłki
  • reklamując toner marki "Xerox", należy podać numer seryjny urządzenia w którym pracował;


Uwaga: Prosimy nie zaklejać głowic drukujących kartridży atramentowych taśmami samoprzylepnymi (również tymi, które były przyklejone w momencie zakupu) pod rygorem odmowy przyjęcia reklamacji. Kartridż prosimy owinąć do okoła papierem(zgiętą kartką A4) i owinąć taśmą samoprzylepną tak aby głowica niczego nie dotykała a następnie zapakować do szczelnego woreczka

Gwarancji nie podlegają:

  • uszkodzenia mechaniczne produktów;
  • produkty z zerwanymi naklejkami identyfikacyjnymi i plombami gwarancyjnymi;
  • produkty oryginalne nie posiadające oryginalnych opakowań;
  • produkty zużyte.

 

 1. Następnie prosimy o bezpieczne spakowanie produktu oraz o załączenie wymaganych dokumentów zgodnie z pkt. 2. Wysyłka produktu do naszego serwisu, odbywa się na Państwa koszt. Nie odbieramy paczek wysyłanych za pobraniem
 2. Moment rozpoczęcia naprawy zaczyna się w dniu otrzymania przez nasz serwis paczki a okres naprawy należy liczyć wyłączając dni wolne od pracy.
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, wysyłamy go do Państwa na swój koszt. Informujemy o tym zdarzeniu zarówno e-mail-em. W przypadku braku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, odsyłamy go na Państwa koszt.

Uwaga: Nie zastosowanie się powyższych zasad obsługi, może powodować odmowę przyjęcia reklamacji do serwisu.

Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne i eksploatacyjne, w przypadku:

 • jeżeli w okresie gwarancji TONEREK.PL dokona trzech napraw, a produkt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem;
 • jeżeli TONEREK.PL uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe lub nie jest możliwe w terminie określonym warunkach gwarancji.

Polityka prywatności:

Zakładając konto na www.tonerek.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Macro-jet s.c. danych, zgodnie z ustawą o ochronie praw osobowych. Dane są przechowywane i wykorzystywane jedynie w określonych legalnych celach działalności firmy Macro-jet s.c..

W związku z ustawą z dn.18.07.2002r (Dz. U. nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie dnia 10.03.2003r., akceptacja niniejszego regulaminu oznacza wyrażenie zgody na okazjonalne otrzymywanie na swój adres e-mail informacji dotyczących produktów oferowanych w naszym sklepie internetowym oraz innych ważnych wydarzeń mających miejsce w naszej firmie. Ze swojej strony gwarantujemy, że informacje będą przesyłane okazjonalnie, nie będą uporczywe a będą jedynie informować o istotnych nowościach i wydarzeniach.

Administratorem danych, dokonującym ich przetwarzania jest przez Macro-Jet S.C., wpisaną przez Prezydenta Miasta Krakowa, do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 52733,8067/2005 , nr NIP 676-21-79-549, nr Regon 356268445, z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Krakowie Mrozowa 31A. Dane zbierane są wyłącznie do realizacji umowy kupna-sprzedaży i w celach marketingowych TONEREK.PL. Dane jakie wymagany do realizacji zamówienia to: imię i nazwisko, nazwa firmy, ulica, kod pocztowy i miejscowość, telefon, e-mail. Dodatkowymi danymi są: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki itp.. Dane teleadresowe przekazywane są wyłącznie Poczcie Polskiej i firmie kurierskiej w celu zrealizowania usługi wysyłki. Klient wybierając płatności elektroniczne jest odsyłany automatycznie do firmy obsługi płatności elektronicznych. Strona ta jest szyfrowana bezpiecznym certyfikatem SSL. Wszystkie dane (np. numer karty kredytowej, kod CVV, login, hasło), jakie podają Państwo na stronach operatora płatności są szyfrowane i pracownicy sklepu nie mają do tego wglądu. Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Obsługa sklepu kontaktuje się z klientem wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Każdy klient ma prawo do wglądu i poprawy danych osobowych z wyłączeniem danych na które zostały wystawione dokumenty handlowe (paragon, Faktura VAT). TONEREK.PL znajduje się na dedykowanej platformie sprzętowej do której mają dostęp tylko i wyłącznie przeszkoleni pracownicy firmy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności i opublikowania jej na tej stronie.
 

Gwarancja:

Aby zapewnić Państwu maksymalnie szeroką ofertę, proponujemy w sprzedaży produkty oryginalne produkowane przez producentów drukarek jak i produkty kompatybilne produkowane z najwyższej jakości komponentów. Wszystkie produkty oryginalne pochodzą od oficjalnych dystrybutorów i posiadają polską gwarancję.

 1. Czas rozpatrywania reklamacji trwa od 2 do 14 dni roboczych. W wyjątkowych przypadkach naprawa może potrwać nawet do 30 dni, jeżeli do jej rozpatrzenia musimy wysłać produkt poza granice Polski.[ Zobacz: Procedura zgłaszania reklamacji ]
 2. Wysyłka produktu do naszego serwisu, odbywa się na Państwa koszt.
 3. Rozpatrzoną reklamację, wysyłamy do Państwa na swój koszt.
 4. Warunkiem przyjęcia reklamacji do serwisu jest: (pod rygorem jej nieuznania)
  • wypełniony druk reklamacji;
  • kserokopia dowodu zakupu (paragon lub Faktura VAT);
  • jeżeli reklamacja dotyczy jakości wydruku (nie drukuje któryś z kolorów lub drukuje niepoprawnie) to prosimy o załączenie testowego wydruku (Jest to warunek konieczny do przyjęcia reklamacji);
  • produkty oryginalne należy dostarczać w ich oryginalnych opakowaniach;
  • reklamując tonery marki "Xerox", należy podać numer seryjny urządzenia w którym pracował;
 5. Prosimy nie zaklejać głowic kartridży atramentowych taśmami samoprzylepnymi (również tymi, które były przyklejone w momencie zakupu) pod rygorem odmowy przyjęcia reklamacji. Kartridż prosimy owinąć do okoła papierem(zgiętą kartką A4) i owinąć taśmą samoprzylepną tak aby głowica niczego nie dotykała a następnie zapakować do szczelnego woreczka
 6. Warunki gwarancji, której udziela producent, importer lub inny gwarant nie będący Sprzedającym, określa gwarant w dokumencie gwarancyjnym.
 7. Sprzedający informuje Kupującego o warunkach gwarancji udzielonej przez gwaranta przy opisie towaru. Sprzedający wskazuje w szczególności okres gwarancji, zakres gwarancji, obowiązki gwaranta oraz inne postanowienia gwarancyjne.
 8. Sprzedający wydaje Kupującemu dokument gwarancyjny otrzymany od gwaranta wraz z towarem.
 9. Sprzedający może, niezależnie od udzielenia gwarancji przez gwaranta w sposób określony w ust. 6-8, udzielić Kupującemu własnej nieodpłatnej gwarancji. Do gwarancji udzielonej przez Sprzedającego postanowienia ust. 6-8 stosuje się odpowiednio.
 10. Jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne elektroniki lub pozostałych elementów produktu, a także uszkodzenia spowodowane niewłaściwym przechowywaniem lub eksploatacją powodują utratę gwarancji.
 11. Przed wysyłką, należy skontaktować się z nami w celu uzgodnienia warunków odesłania produktów a towar należy odpowiednio zabezpieczyć przed wylewaniem lub wysypywaniem(np. w przypadku tonerów włożyć kartkę papieru między wałek a osłonę plastikową).
 12. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne i eksploatacyjne, w przypadku:
  • jeżeli w okresie gwarancji TONEREK.PL dokona trzech napraw, a produkt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem;
  • jeżeli TONEREK.PL uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe lub nie jest możliwe w terminie określonym powyżej.
 13. Gwarancji nie podlegają:
  • uszkodzenia mechaniczne produktów;
  • produkty z zerwanymi naklejkami identyfikacyjnymi i plombami gwarancyjnymi;
  • produkty oryginalne nie posiadające oryginalnych opakowań;
  • produkty zużyte.

 

Pozostałe

 1. Zamówienia składane w sklepie internetowym TONEREK.PL realizuje Macro-Jet ul. Mrozowa 31A, 31-752 Kraków
  tel. 012 684-22-66, +48 513 100 456, e-mail: biuro@tonerek.pl
 2. Reklamacje dotyczące różnicy towaru otrzymanego ze składanym zamówieniem są przyjmowane do 2 dni roboczych od dnia odbioru przesyłki.
 3. Prawa i obowiązki kupującego i sprzedającego regulują wyłącznie postanowienia ujęte w niniejszym regulaminie, z którym Klient dokonujący zamówienia, winien zapoznać się przed zakupem. Złożenie zamówienia traktowane jest jako zgoda na przedstawione powyżej warunki.
 4. Sklep tonerek.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy produktów i wszelkie informacje umieszczone w naszym serwisie były rzetelne i sprawdzone, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez producentów oraz ewentualne błędy w opisie produktów.
 5. Wszystkie znajdujące się w serwisie zastrzeżone znaki towarowe oraz ich nazwy są własnością ich właścicieli i pokazane są w sklepie internetowym tonerek.pl wyłącznie w celach informacyjnych.
 6. Własność zamówionych produktów nie zostanie przeniesiona ze Sprzedawcy, dopóki Kupujący nie zapłaci w całości ich ceny i wszystkich innych kwot należnych Sprzedawcy.
 7. Jeżeli niniejszy regulamin nie został dołączony do faktury zakupu, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio na stronie www.tonerek.pl lub bezpośrednio w siedzibie sklepu, prosząc sprzedawcę o udostępnienie treści niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku sporu ze Sprzedawcą - Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
  a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą;
  c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;
  d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się następujące przepisy:

1) Kodeks cywilny, w szczególności w części dotyczącej sprzedaży,
2) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2016 r. i ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych począwszy od tego dnia. Każdy użytkownik Sklepu, który założył konto w Sklepie przed dniem 12 kwietnia 2016 r., może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o prowadzenie konta w terminie 30 dni od wprowadzenia regulaminu.

Załącznik nr 1 do regulaminu Regulamin z dnia 12 kwietnia 2016 r.

sprzedaży konsumenckiej towarów w sklepie internetowym „tonerek.pl”

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest:

 • posiadanie oryginału paragonu lub Faktury VAT;
 • nie posiadanie przez produkt śladów użytkowania;
 • posiadanie oryginalnego opakowania, przy czym opakowanie to nie może być zniszczone;

Procedura zwrotu towaru:

 1. Aby zgłosić chęć odstąpienia od umowy kupna, należy skontaktować się z obsługą sklepu internetowego TONEREK.PL
  (email: biuro@tonerek.pl, telefon: +48 513-100-456 lub 012 684 22 66). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Klient wysyła towar na swój koszt do siedziby naszej firmy Pocztą Polską lub firmą kurierską. (Nie przyjmujemy paczek za pobraniem) z dołączonym oryginałem Faktury VAT lub paragonu.
 3. Po otrzymaniu zwrotu, obsługa naszej firmy weryfikuje czy są do niego dołączone wymagane dokumenty i czy towar nie nosi śladów użytkowania;
 4. Należność za towar zostaje zwrócona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas zwrotu
 5. W przypadku nie uwzględniania zwrotu przez TONEREK.PL, produkt zostaje odesłany na koszt Klienta;

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

Załącznik nr 2

do Regulaminu z dnia 12 kwietnia 2016 r.

sprzedaży konsumenckiej towarów w sklepie internetowym „tonerk.pl”

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Macro-Jet s.c. ul. Mrozowa 31A, 31-752 Kraków, biuro@tonerek.pl

– Ja/My __________________ niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących przedmiotów _______________________ .

– Data zawarcia umowy ___________________ /odbioru ____________________

– Imię i nazwisko konsumenta: ___________________________

– Adres konsumenta: ___________________________

Podpis Kupującego: ____________________________________, data: __________________

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl